Inloggen als eigenaarInloggen als eigenaar

Syndicus Diensten

Van zodra een gebouw toebehoort aan meerdere eigenaars is er door de notaris een splitsingsakte opgemaakt en is er een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) ontstaan met een ondernemersnummer. De syndicus is de enige die deze VME kan vertegenwoordigen. De syndicus wordt door de mede-eigenaars aangesteld, die daarover stemmen in de Algemene Vergadering. Hierna wordt een schriftelijke overeenkomst opgemaakt tussen de VME en de syndicus waarin de details van de opdracht worden bepaald.

De minimum opdracht van de syndicus is wettelijke bepaald in art. 3.89 §5.

In grote lijnen komt dit overeen met het onderstaande:

Administratief beheer

Financieel beheer

Technisch beheer

BIV

Controle instantie BIV (beroepsinstituut van vastgoedmakelaars), Luxemburgstraat 16 B, 1000 Brussel.

Onderworpen aan de deontogische code BIV

Lidnr. 508818 Stephan De Baerdemaeker
Lidnr. 509977 Jasmin De Baerdemaeker

Unie Vlaamse Syndici.jpg

Lid van de Unie Vlaamse Syndici vzw. Vlaams kennis- en dienstenplatform voor beheer van mede-eigendom.

Wij maken deel uit van CIB vlaanderen - Confederatie van Immobiliënberoepen.

logo-BETA

Beta-Immo bv
Turnhoutseweg 59 - 2340 Beerse

T. 014/61.41.38
E. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KBO nr. 0885.510.921

Waarborgorganisme derdengelden en Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
AXA 730.390.160