Inloggen als eigenaarInloggen als eigenaar

Syndicus Diensten - administratief beheer

Als syndicus zorgen wij voor het administratieve beheer van uw gebouw.

  • Bijhouden en bijwerken van basisgegevens (eigenaars, contracten, basisakte, reglement van mede-eigendom, reglement van inwendige orde, …)
  • Het organiseren en houden van algemene vergaderingen (uitnodigingen, aanwezigheidslijst en stemlijst, notuleren van de beslissingen en verslag opmaken)
  • Het uitvoeren of laten uitvoeren van de beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen.
  • Alle bewarende maatregelen treffen en alle daden van voorlopig beheer stellen.
  • De VME zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken vertegenwoordigen.
  • Opvolgen van de schadedossiers.

Syndicus Beta-Immo        

BIV

Controle instantie BIV (beroepsinstituut van vastgoedmakelaars), Luxemburgstraat 16 B, 1000 Brussel.

Onderworpen aan de deontogische code BIV

Lidnr. 508818 Stephan De Baerdemaeker
Lidnr. 509977 Jasmin De Baerdemaeker

Unie Vlaamse Syndici.jpg

Lid van de Unie Vlaamse Syndici vzw. Vlaams kennis- en dienstenplatform voor beheer van mede-eigendom.

Wij maken deel uit van CIB vlaanderen - Confederatie van Immobiliënberoepen.

logo-BETA

Beta-Immo bv
Turnhoutseweg 59 - 2340 Beerse

T. 014/61.41.38
E. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KBO nr. 0885.510.921

Waarborgorganisme derdengelden en Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
AXA 730.390.160